Wednesday, 13 July 2016

Surah AlBaqarah (151)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 151: 

Ringkasan tafsir
Allah mengutuskan Rasul dan membaca Quran untuk mengajar ilmu pengetahuan dan membersihkan kamu dari perkerti yang buruk syirik dan dosa,  kepada perkerti yang baik menjadi bersih beradab sopan dan berbudi pekerti yang tinggi. Dan Quran juga mengajar perkara yang belum diketahui daripada ceria umat yang terdahulu dan cerita yang akan datang sebagai panduan kepada umat Muhammad supaya taat dan takut kepada Allah.

.

.
[Previous] [Next]
.

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 151~160;  
 [GS] https://t.co/v4rBqSi5zE
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/110694608905349416369/posts/3FFhYryUBUk

.via,
rayyan.1malaysia@yahoo.com.my
(recover,  rayyan.1malaysia@yahoo.com.my)   

No comments:

Post a comment